utaksis@utaksis.com

Yazılımı test etmek ister misiniz ? Demo Talebi

Sektörler

Tıbbi Cihaz Üretimi

Ütaksis Tıbbi cihaz ve Medikal sektöründe üretilen ürünler için kolay kullanım imkanı sunmaktadır. ISO-13485 kapsamında üretilmesi gereken ürünlerin izlenebilirlik ve denetlenebilirlik ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilmektedir. Üretilecek olan ürün hammadde girişinde verilen numara ile başlayıp Tıbbi cihaz sektörüne özel bazı süreçleri kolaylıkla takip ve izleme imkanı sağlamaktadır.

Vücuda yerleştirilebilen implantlar gama ışınına tabi olduğu için ilgili süreci ve gama sertifika bilgilerini takip imkanı vermektedir.

Sağlık bakanlığı tarafından geliştirilen ve bir e-Devlet uygulaması olan ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ile olan entegrasyon sayesinde sadece üreticiler için değil aynı zamanda ithalatçı firmalar içinde çözümler sunmaktadır. ÜTS sisteminde üretilen veya ithal edilen bütün ürünlerin kayıt işleminden sonra, üretim veya ithalat bildirimleri ile beraber verme ve alma bildirimleri sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu işlem esnasında kullanıcı bazlı hataların önüne geçen Ütaksis FIFO (ilk giren, ilk çıkar) yöntemi kullanılarak süreci hızlı, düzenli ve hatasız bir şekilde yönetmenize imkan sunmaktadır.

Savunma Sanayi

Savunmada üretilen ürünlerin verileri dışarıya kapalı olması ve dışarıdan erişim yapılmaması gerekmektedir. Uzaktan erişim ihtiyacı olması durumunda sadece belirlenen cihazlar ve bu cihazların bağlandıkları IP numaraları ile giriş yapmalarına olanak tanımlanabilmektedir.

İhtiyaç olması durumunda sistem kapalı devre çalışacak hale getirilip veriler ilgili firmanın kendi sunucularında saklanabilmektedir. Savunma sanayi üreticileri yüksek düzeyde güvenlik gerektiren sunucu işletim sistemlerinde Linux tabanlı yerli yazılımlar ile entegre edilerek çalışma imkanı verilebilmektedir.

Fason olarak üretilen parçaların izlenebilirliği sağlanabilmekte ve hangi parçaların ilgili cihaz veya ekipmanlara takıldığı denetlenebilmektedir.

Kalite kontrol süreçlerinde kontrol amacı ile kullanılan cihazların bakım ve kalibrasyon durumları Ütaksis ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Üretim planlaması yapılarak kritik stok ve fazla stok gibi bilgiler izlenebilmektedir. Üretimler belirli kalite standartlarında yapılmasına ve ihtiyaç olan dokümanların doğru bir şekilde saklanması ve bulunmasına imkan vermektedir.

Otomotiv Sanayi Üretimi

Otomotiv sektöründe üretim birçok tedarikçi ile beraber yürütülmektedir. Bu bağlamda fason üreticilerin süreçlerini izleyebilmek ve tedarik zincirini kontrol edebilmek için Ütaksis önemli çözümler sunmaktadır.

Tedarikçilerin farklı bölge ve ülkelerde olsalar dahi yazılım bulut bilişim ile çalıştığından her tedarikçi kendisi için tanımlanan prosesleri sanki fabrikanın bir parçasıymış gibi davranabilir ve kendi üretim süreçlerini sisteme girebilir. Böylece ana üretici bütün tedarikçilerin ellerindeki üretimi kontrol ederek oluşabilecek kritik stok risklerini ortadan kaldırabilir.

Otomotiv sektöründe yan sanayi olarak tabir edilen üreticiler ana yazılıma dahil olabilecekleri gibi sadece kendileri kurulan sistemi kullanabilir ve birden fazla firmaya tedarik ettikleri ürünleri takip ve izleyebilirler.

Üretim ve izlenebilirlik için Ütaksis size yeter... Daha Fazla...